Tenisçi dirseği hastalığı nedir?

Tenisçi dirseği hastalığı dirseğin dışa bakan tarafında el bileği hareketleriyle ağrı uyandıran bir sendromdur. El bileğini yukarı kaldıran ve çeviren bütün kas grupları dirseğin yan tarafına belli bir noktaya pedios dediğimiz kemiğin üzerindeki bir noktaya yapışırlar. Burada meydana gelen bir yangı yani enflamasyon bu şikayetlerin sebebi olacaktır. Bu hastalar daha çok el bileklerini hareket ettirememekten, ağır bir şey taşıyamamaktan yakınırlar. Çok tipik olarak dirseğin dış tarafında belli bir noktada dokunmaktan ve zorlamaktan bir ağrı oluşacaktır.