Serviks kanserinde radyoterapi uygulaması nasıl yapılır?

Uygulanabilir. Erken evre olduğu halde radyoterapiyle kreatif etkin sonuçlar alınmasına karşın lokal ileri evre olarak adlandırdığımız grupta maalesef pelvis dışına yayılım olasılığı fazla olduğu için sadece pelvik bölgeye ışınlamakla elde edilen sonuçlar pek yüz güldürücü olmamıştır. Bu sonuçların daha da düzeltilebilmesi için çeşitli rayışlara girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bir takım kemoterapik ajanların radyoterapiyle birlikte verildiği zaman tedavi sonuçlarının çok ciddi oranda düzeldiği serviks kanserinden ölümlerin 1999'da ulusal kanser enstitüsünün ciddi bir uyarısı vardır bu konuda. Kemoterapinin eklenmesiyle bu sonuçların %30-50 oranında düzeldiğini bildirmişlerdir ve  1999 yılından itibaren de artık dünyada bu yüksek riskli olgularda radyoterapiyle  birlikte kemoterapi uygulanmaktadır. Ama burada uygulanan kemoterapi radyoterapinin etkinliğini arttırıcı amaçlı bir kemoterapidir. Böylelikle sonuçlarımız daha gayet güzel seviyelere ulaşmış olmuştur.