Reflü hastalığının belirtileri nelerdir?

Bu hastalığın evresine bağlı. Çok başlangıç dönemindeki hastalık daha sinsi seyreder ancak halk arasında bilinen göğüste yanma şeklinde olan hastalık, o biraz daha kendini daha kolay belli eder. Çoğu zaman da hastalar kendi teşhislerini belli ederler. Belirtileri ileri safhalarda göğüste yanma hissi, boğazda takıntı hissi, seste bozulma, sabahları özellikle çok kötü bir sesle kalkma, gece öksürme hissi, boğazda yabancı cisim hissi ve yine buna bağlı falenks dediğimiz boğazın arka tarafında yanma, kızarma gibi belirtilerle ortaya çıkan farenjit. Bazen geniz arkasında akıntı gibi belirtiler ortaya çıkarıyor. Ancak bizim laringo faringa reflü dediğimiz midenin asit kaçmasının çok az olduğu hastalıklarda daha sinsi seyreder. Bunlar seste çok hafif bozulma, gece öksürüğü, tanımlanamayan anlaşılamayan öksürükler ve başlangıç döneminde bile olsa boğazda takıntı hissi ve yabancı cisim hissi ortaya çıkar.