Prostat büyümesinin tedavisi nasıl yapılır?

Prostat büyümesi tüm hastalarda cerrahi gerektiren bir hastalık değildir. Prostat büyümesinde bugün iki ana başlık altında tedavileri gruplandırmak doğru olur. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavileri, bir tanesi de cerrahi tedaviler, tabi üçüncü bir grup da hastayı sadece takip ettiğimiz grup, orada bir tedavi uygulamıyoruz. Büyümesine rağmen hastaya bir şikayet vermiyorsa yapılan muayene ve kan tetkiklerinde prostat kanseriyle ilgili bir bulgu yoksa bu hastaların sadece yıllık kontrolle muayene ve psa ile yapılacak kontrolleri takip ediyoruz ama hastanın şikayetleri hafif orta derecede ise hastalığın hasta üzerindeki yaşam kalitesini bozucu etkisini azaltmak için hastaya bazı ilaç tedavileri verilebilir. Burada da aslında ilaç tedavileri birkaç başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan tıpta en çok kullanılan ilaçlar iki gruptur. Bir tanesi bizim alfablokerler olarak adını verdiğimiz bir grup ilaçtır. Burada prostat düz kasları gevşetilerek hastanın daha rahat mesanesini, idrar kesesini boşaltması amaçlanmaktadır. Bir diğer grup ilaçta ise hastanın prostat büyüklüğünü aşağı yukarı dörtte bir oranında azaltan bir grup ilaçtan bahsetmekteyiz. Bu ilaçların beraber kullanıldığı vakalarda daha da iyi sonuç alındığı söylenmektedir. Cerrahi yöntem olarak da açık ve kapalı prostat ameliyatları olark yine iki başlık altında toplayabileceğimiz prostat ameliyatları söz konusudur.

Açık ameliyatlar çok büyük prostatlarda ya da hastanın prostatına eşlik eden çok büyük taşları olan, idrar kesesi taşları olan hastalarda tercih edilebilecek yöntemlerdir ama günümüzde modern ürolojide aşağı yukarı ameliyatların %95'i kapalı yöntem dediğimiz penisten girilerek, vücudun herhangi bir yerinde bir kesi yapmadan endoskopik yöntemlerle yapılan prostat ameliyatlarıdır. Burada da endoskopik ameliyat tekniklerinde de pek çok teknik alt grup vardır. Örneğin lazer teknolojisi bugün tıbbın alanlarında olduğu gibi prostat ameliyatlarında da çok başarıyla uygulanmaktadır. Hastalarımızın sorduğu en çok, basından da takip ettiği örneğin greenlight prostat ameliyatı, yeşil ışık dediğimiz özel bir lazer enerjisiyle yapılan lazer ameliyatları oldukça bşaarılıdır. Yine holmiyum lazer dediğimiz diğer cerrahi yöntem son derece başarılı sonuçlar vermektedir ve tabi artık yıllardır ürolojik cerrahide kullanılan klasik tur dediğimiz yine endoskopik bir yöntem olan tur ameliyatı bugünkü modern görüntüleme yöntemleri ve endoskopik cihazlar sayesinde başarıyla uygulanan cerrahi yöntemleridir.