Nükleer tıpın kalp hastalıklarındaki yardımcı rolü nedir?

Nükleer tıpın kalp hastalıklarındaki yardımcı rolü şöyle; anjiyografiye tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Anjiyografide damarların açık olup olmadığı değerlendirilirken nükleer tıpta kullanılan vüvü veya talüm adı verilen maddeyle bu damarların beslediği kalp dokusunun durumu değerlendirilir, beslenme düzeyi ölçülür. Dolayısıyla birbirini tamamlayan tetkiklerdir. Bunu şöyle karşılaştırabiliriz; anjiyografi herhangi bir tarlayı sulayan kanallardaki açıklığı gösterirken miyokalpperfizonsintigrafisi bu sulanan tarladaki toprağın çoraklı olup olmadığını, suyu olup olmayacağını gösterir. Bundan dolayı ikisi birbirini tamamlayıcı tetkiktir. Özellikle efor sonrası anjiyografiye karar vermede veya by-passa karar vermede ön tetkiktir.