Nükleer tıp kalp hastalıkları dışında hangi hastalıklarda kullanılır?

Kalp hastalıklarında, paraatroid hastalıklarında, kemik kanserlerinde veya eklem hastalıklarında, metabolik kemik hastalıklarında, böbrek hastalıklarında özellikle çocuklarda prenorejip dediğimiz böbrek enfeksiyonunda en hassas yöntem olarak böbreklerin fonksiyonlarının incelenmesinde, özellikle transplantasyon sonrası transplante edilen yani nakledilen böbreğin canlı olup olmadığını, iş görüp görmediğini tayininde beyin perfizon sintigrafisiyle epilepsi hastalarında veya felçli hastalarda erken evrede, kanser hastalarında petsiti veya mimi veya tromonog yöntemleriyle teşhis ve tedavide veya tedavinin takibinde yardımcı olarak ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.