MS (multiple skleroz) hastalığı genetik geçişli bir hastalık mıdır?

MS genetik kromozomal geçişli bir hastalık değildir. Yalnız MS'de genetik yatkınlık söz konusudur. Yani ailesinde MS olan ve normal bir insanda normal popülasyona göre MS olma ihtimali hafif yüksek görülmektedir.