Meme kanserinde uygulanan tedaviler nelerdir?

Meme kanserinde tedavi yöntemleri multi-disipliner tedavilerdir. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi üçü birlikte uygulanır, değişik zaman aralıklarında uygulanmaktadır. Bu tedaviler günümüz kanser tedavisinde birbiri içine geçmiştir. Bazen öncelikle cerrahi uygulanabilmekte sonrasında radyoterapi ve kemoterapi eklenmektedir. Cerrahi yöntemler değişmiştir, bunlar hastanın risk kriterlerine göre doktorlar tarafından ayarlanmaktadır.