Meme kanserinde uygulanan tedaviler nelerdir?

Meme kanserinde en sık olarak uygulanan tedavi yöntemi genellikle hemen hemen hastaların çok büyük bir kısmında cerrahidir. Cerrahi iki şekilde yapılabiliyor; koruyucu cerrahi veya memenin tümünün alınması olan mastektomi şeklinde yapılmakta. Çok nadiren de çok ileri evrelerde tuvalet mastektomisi dediğimiz basit bir cerrahi şeklinde de cerrahi uygulanabiliyor. Bunun dışında radyoterapi yine sıklıkla kullanılan bir yöntem. Özellikle memesinin tamamı alınmayan hastaların hemen hemen pek çoğunda radyoterapi mutlaka bu hastalara şu andaki bilgilerimiz ışığında eklemek durumundayız. Bunun dışında kemoterapi yine sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu kemoterapinin süresi ve miktarına elimizdeki patoloji raporlarındaki birtakım bilgilerle karar vermekteyiz. Meme tümörü hormona bağımlı bir tümör olduğu için kemoterapi ile veya kemoterapisiz olarak hormon tedavisi de meme kanserinde sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemi.