Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri nelerdir?

Kulak çınlamasının tedavileri çok farklı ve çeşitlidir. Bunlardan birincisi ilaç tedavisidir. Ilaç tedavisi ginko biloba dediğimiz bitkisel kökenli ilaçları ağırlıklı olarak içerir. Amaç mümkün olduğunca iç kulaktaki işitme hücrelerinin toparlanmasını sağlamak ve iç kulağın beslenmesini arttırmaya yönelik tedavi alternatifidir. Ikincisi maskeleme yöntemidir. Şu ana kadar en etkili olan tedavilerden biri maskeleme yöntemidir, uzun süredir de kullanılmaktadır. Işitme cihazı gibi mevcut olan çınlamaya benzer daha düşük tonda bir ses üretmek kaydıyla beynin daha ılımlı, daha az rahatsız edici, sesİ algılaması ve diğer sesi unutturması veya ortaya çıkan sesin yer değişimi esasına dayanan bir tedavi şeklidir. Özellikle çınlamalarda %20 gibi şiddetli çınlaması olan hasta grubunda muhakkak denenmesi, uygulanması gerekli olan bir tedavi şeklidir. Çünkü uygulandığı anda sonuç alınabilmektedir.

%80 oranında hafif çınlaması olan hastalarda daha fazla ilaç tedavisi ve önerilerle bu problemi atlatmak mümkün hale gelmektedir. Üçüncü tedavi alternatifi tinnitus in-training terapi dediğimiz tinnitusun vücutta üretilen bir ses olduğu ve vücudun bir sesi olduğunu kabullenmesi ve bunu belli bir süre sonra önemsememek ve duymama esasına dayanan yardımcı bir psikoterapi şeklidir. Dördüncü tedavi olarak akupunktur tedavileri denenmiştir fakat akupunktur tedavilerinde de çınlamada önemli bir yol alınmadığı görülmüştür. Beşinci bir tedavi alternatifi olarak hiperbarik oksijen tedavisi mevcuttur. Hiperbarik pksijen tedavisi hem yüksek oranda oksijen verilmesi hem basınç düzeyinde oksijen verilmesi, dokulara daha fazla daha yoğun oksijen gitmesine sebep olması kaydıyla hücrelerin kendini toparlamasını sağlama esasına dayanır. %50 civarlarında başarı şansı mevcuttur, bu da denenen tedaviler arasındadır. Daha önce daha rutin yapılmakla birlikte şu an rutin bir tedavi yaklaşımı içerisinde değildir. Bundan sonraki tedavi alternatiflerinden birtanesi lazer uygulamasıdır.

Son dönemlerde uygulanan bir tedavi şeklidir ve oldukça önemli ölçüde de hastalardan bu konuda sorular almaktayız. Lazer tedavisi çok eskiye dayanan bir tedavi şekli değil ve yapılan çalışmalarda da %58 oranında tinnitusu azalttığı ama gerçek anlamda %2 oranında tinnitusu ortadan kaldırdığı yönündedir, bu da aşağı yukarı 10 haftalık bir periyotta günde 20 dakikalık uygulamaları içeren bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır.