İnfertilite tedavisine olumsuz etkileri olan durumlar nelerdir?

Sigara içmek hem erkekte hem kadında eşey hücreleri olumsuz yönde etkileyecektir. Bil hassa DNA bütünlüğünü bozacaktır. Dolayısıyla gebelik başarısını yüzde elli oranında azaltacaktır. Bunun yanı sıra sigara tüketimi kadında erken menopoza yol açan bir faktördür. Günde on sigara içen bir hanım sekiz sene süreyle bu sigara içmeye devam ederse dört sene, beş seneye yakın menopoz yaşını erkene alacaktır. Bunun dışında obezite yumurtlatma fonksiyonlarını bozan bir faktördür. Veya gebe kasla dahi gebeliğin iyi şekilde devamını olumsuz yönde etkileyebilecek işte gebelikte yüksek tansiyon, diyabet gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecek bir faktördür. Bunun yanı sıra aşırı zayıflıkta yine yumurtlama fonksiyonlarını bozan ve gebe kalma başarısını azaltan bir diğer faktördür. Günde dört bardaktan fazla kahve içimi yine gebe kalma potansiyelini sigara gibi düşürecektir.