Grip nedir?

Grip influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Grip virüsleri çoğunlukla burun, geniz, yutak gibi üst solunum yollarına yerleşirler ama bazı durumlarda bronşlara akciğer dokusuna da yerleşmeleri mümkündür. Gribe yol açan pek çok virüs vardır ama biz bunları a b c olarak gruplandırıyoruz.salgınlar bakımından en önemli olanları ise a grubu virüslerdir. Bunların da kendi içinde yüzeylerindeki antijenlere göre h ve n isimlendiriliyor bunlar, en çok alt grupta bulunurlar.