Fibromiyaljide kuru iğne tedavisi nasıl etki gösterir?

Fibromiyaljide kas sisteminin çalışması miyofasiyal ağrıdaki gibi bozulmuştur. Biz miyofasiyel ağrı sendromunda kuru iğne tedavisini çok etkili sonuç verici bir tedavi olarak kullanabiliyoruz ama fibromiylijide de benzer bir kas problemi söz konusu ama burada çok daya yaygın vücudun pek çok belgesinde bozulmuş bir kas yapısından söz etmek gerekiyor. İşte bu bozulmuş olan kas yapısı bozulmuş sistem yine kuru iğne tedavisiyle tamamen tedavi edilebiliyor. Hastaların çok önemli bir kısmında kuru iğne hastalığın önemli bir kısmını ortadan kaldırmakta ve bu iyi hali devam ettirmek de çok ciddi bir rol sahibi. Miyofasiyal ağrı bazen fibromiyaljiye de eşlik edebiliyor yani hasta fibromiyalji sendromu barındırıyorken beraberinde miyofasiyal ağrı sendromu da çıkmış olabiliyor. Bunları ayırmak zor o halde hastaların önemli bir kısmının fibromiyalji hastaların önemli bir kısmının kuru iğne tedavisinden fayda görmesinin altında yatan sebep bu hastalarla birlikte miyofasiyal ağrının da bulunması olabilir ama her halükarda kuru iğne tedavisi bu hastalığa da çok önemli bir tedavi sağlıyor.