Akciğer kanserinin çeşitleri var mıdır?

Akciğer kanserinin çeşitleri vardır ama biz gidişleri ve tedavilerinin bir miktar farklı olması nedeniyle akciğer kanserlerini iki ana grupta inceliyoruz. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri, bunun içinde birkaç grup vardır ve küçük hücreli akciğer kanserleri olarak ikiye ayırıyoruz.