DOKTOR TV YASAL

Üyelik Sözleşmesi

Değerli Ziyaretçimiz;

DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin sahibi olduğu www.doktortv.com adresindeki siteye üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Sözleşmenin tamamını okuduktan sonra, sözleşmeyi kabul etme ve onaylama işlemi için "DoktorTV Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum." İfadesinin başındaki kutucuğu işaretleyin. Bu işaretleme, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuzu beyan ettiğiniz ve Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
İş bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler, sözleşmede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılmaktadır.
DoktorTV Bilişim A.Ş. 'ne ait www.doktortv.com sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişiler iş bu sözleşmede yer alan hükümlerde yapılan her değişikliği yayıncı kuruluş tarafından sitede yayınlanmak kaydı ile önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
www.doktortv.com sitesi DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından işletilmekle birlikte yine www.doktortv.com sitesindeki kod, yazılım, veritabanı ve veritabanındaki tüm bilgilerin malzemelerin tüm hakları ile birlikte, videolar, bilgiler, makaleler metinler ve resimler telif hakları ve ticari marka kanunları dahilinde DoktorTV Bilişim A.Ş.'ye ait olup yine bu yasalar kapsamında korunmaktadır. Site dahilinde yer alan içerik hiçbir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
1. TARAFLAR

İş bu sözleşmenin ve eklerinin taraflarını oluşturan www.doktortv.com sitesinin sahibi ve işletmecisi olan DoktorTV Bilişim A.Ş. ile siteye üye olan gerçek veya tüzel kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğü girmiştir.
Görüldüğü üzere iş bu sözleşmenin tarafları;
DoktorTV Bilişim A.Ş. ile www.doktortv.com sitesine üyelik sözleşmesini elektronik ortamda onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.
2. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

- Bireysel Üyelik; www.doktortv.com sitesinde yer alan iş bu sözleşmenin şartlarını kabul edip elektronik ortamda onaylayan her gerçek kişi.
- Kurumsal Üyelik; kurumsal üyelik özel şekle tabi olup, üyelik ile ilgili olarak 0212 210 78 54 telefon ve info@doktortv.com adresinden site yönetimi ile irtibata geçilerek kazanılmaktadır.
Kurumsal üyenin üyelik süresine ilişkin hükümler, DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin kurumsal üye arasında akdedilecek özel bir sözleşme ile belirlenecektir.
3. DOKTORTV.COM’UN KAPSAMI

Hakları DoktorTV Bilişim A.Ş.'ye ait olan iş bu site sağlık alanında genel bilgi amaçlı olup kişiye özel tedavi ve teşhis amaçlı kullanılmamalıdır.
Doktortv.com sitesine üye olan üyelerimiz aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilecektir;
-Site dahilinde yer alan uzman doktorlar ile sağlık alanında yapılan görüşmelere ilişkin olarak görüntülü ve sesli video ve resim yayını,
-Yine siteye üye Özel Sağlık Kuruluşları, poliklinik vs ile ilgili bilgi ve bu kuruluşlar tarafından sağlık alanında paylaşılan sesli ve görüntülü video ve resim yayını,
-Ulusal ve Yerel yayın yapan televizyon kanallarında değişik zamanlarda sağlık ile ilgili yapılan yayınların görüntüleri,
-En nihayetinde site dahilinde yayınlanan ilgili resim ve videolara ilişkin üyelerin soru ve görüşlerinin paylaşabilecekleri,hizmetleri içeren bir sitedir.
4.TANIMLAR

- Bireysel Üye; www.doktortv.com sitesi üzerinden üyeliğini aktif ederek site üzerinden üyelik işlemlerini başlatan üye modelidir. Bireysel üyeler www.doktortv.com üzerindeki bütün içeriklerden faydalanabilir ve Kurumsal Üyeler ile etkileşime geçebilirler.
- Kurumsal Üye; www.doktortv.com sitesi üzerinden telefon ve mail aracılığıyla site yönetimiyle irtibata geçilerek başlatılan üyelik modelidir. Kurumsal üyeler www.doktortv.com üzerindeki bütün içeriklerden faydalanabilir ve Bireysel Üyeler ile etkileşime geçebilirler.
GİRİŞ

DoktorTV Bilişim A.Ş. 'ne bağlı www.doktortv.com sitesi genel bilgilendirme sitesi olup, üye veya üye olmayan uzman doktorlar içinde yer alan görüntüler ve bu uzmanların vermiş oldukları cevaplar hasta muayene edilmeden verilen bilgi ve cevaplar olduğu için tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Sistemimizde yer alan bilgilerden yola çıkarak bir ilaç tedavisine başlanması veya mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Herhangi bir tıbbi duruma ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorularınız için daima bir sağlık kuruluşundan ve doktordan yarım alınız.
Doktortv.com sitesinde teşhis, tedavi ve sağlık hizmeti verilmemektedir. Bu siteye giren her kişi ve kuruluşun bunu bilerek bu siteye girdiği; siteyi ziyaret edenler tarafından kabl edilir.
Acil tıbbi müdahale gerektiren hallerde, vakit geçirmeden bir doktoru veya sağlık kuruluşunu arayınız, yardım isteyiniz.
Burada yer alan bilgi ve değerlendirilmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan sitemiz, firmamız, sitemiz çalışanları, editörlerimiz ve danışmanlarımız sorumlu olmayacaktır.
A.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri;
- Üye, üyelik süresince, doktortv.com sitesinin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
- İş bu siteye 13 yaşın altındaki kullanıcıların üye olması kesinlikle yasak olup, ayrıca site içerisinde belirtilen bazı içeriğe 18 yaşın altındaki üyelerin erişmesi de yasaklanmıştır. (Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığı ile belirttiği “ay, gün, yıl’dan” oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur.)
- Ayrıca üyenin üyeliği daha önceden iptal edilmemiş ve kullanıcı adı olarak ta ticari bir unvan seçmemiş olmak gerekmektedir.
- Üye, DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DoktorTV Bilişim A.Ş.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
- Üyelerin, site aracılığı ile DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b ) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlardan dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan DoktorTV Bilişim A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- Üyeler, sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler DoktorTV Bilişim A.Ş., üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, iş bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığı ile diğer internet sitelerine yapılan yönlendirilmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
- Üyeler, DoktorTV Bilişim A.Ş.’nin yazılı onayı olmadan iş bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı DoktorTV Bilişim A.Ş. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
- Her üye, DoktorTV Bilişim A.Ş. ve/veya başka üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan, resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeleri çoğaltamayacağını, kopyalayamayacağını, dağıtamayacağını, işleyemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla DoktorTV Bilişim A.Ş. ile doğrudan ve /veya dolaylı olarak rekabete geçemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin iş bu sözleşme hükümleri ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeni ile üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DoktorTV Bilişim A.Ş. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Her üye sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları Doktortv.com’un izninin alınması ve videolara ilişkin embed kodunu değiştirmemek şartı ile yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Üyeler sağlık başlığı altında yer alan videoların ve söz konusu videolara üyeler tarafından eklenen yorum ve bilgilerin tavsiye ve referans niteliğinde olduğunu, bu tavsiye ve referans hiçbir surette doktor teşhis ve tedavi yöntemi yerine geçmediğini ve videolarda yer alan tavsiye ve videolara eklenen yorum ve bilgilerin herhangi bir amaçla kullanılması sonucunda üyeler ve üçüncü kişiler üzerinde doğacak her türlü maddi manevi zarar, hastalık, ölüm gibi sonuçlardan doktortv’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, meydana gelen zarar, hastalık, ölüm sonucuna ilişkin olarak üyeler ve üçüncü kişiler tarafından doğacak olan hak ve davalar ile masraf ve avukatlık ücretini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Üyeler ve Doktortv.com birbirinden bağımsız taraflardır. İş bu sözleşmenin üyeler tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilşkisi doğmaz.
- Üyeler siteye erişimi sağlamak için her türlü donanımın sağlanmasından sorumlu olup, gerekli donanımın sağlanamamasından kaynaklı olarak yaşanacak sorunlardan DoktorTV Bilişim A.Ş. . sorumlu tutulamayacaktır.
- Bireysel üyelerin doktortv.com sitesine herhangi bir resim veya video yüklemesi kesinlikle yasaktır.
- Üyenin, site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamalarının lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceği veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
- Yukarıda tek tek üye yükümlülükleri altında sıraladığımız maddelere aykırı hareket eden üye Doktortv.com tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan üyeliği askıya alınabilir veya üyelikten çıkartılabilir.
2. DoktorTV Bilişim A.Ş. 'nin Hak ve Yükümlülükleri
- DoktorTV Bilişim A.Ş. , sitede bulunan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyelerde dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DoktorTV Bilişim A.Ş. bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler,DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü taktirde bizzat DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından yapılabilir. DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki veya cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
- Site üzerindeki yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtası ile erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- DoktorTV Bilişim A.Ş. , sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
- Üyelerin, Üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraf ve videolar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacı ile kullanılabilir.
- DoktorTV Bilişim A.Ş. , site işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve DoktorTV Bilişim A.Ş. kabul edilmesi mümkün olmayan yorumları, içerikleri, mesajları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DoktorTV Bilişim A.Ş. bu mesaj, yorum ve içeriği giren üyenin üyeliğini herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
- Teknik sorunlardan sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintiler üyenin yaşayacağı sorunlardan DoktorTV Bilişim A.Ş. sorumlu tutulamaz.
- DoktorTV Bilişim A.Ş. .’nin, site dahilinde birden fazla bölüm olarak yayınladığı video, makale ve yazının devamı niteliğindeki bölümlerinin yayınlanmamasından dolayı üyeler nezdinde herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- DoktorTV Bilişim A.Ş. istediği zaman, sitede yayınlamak suretiyle hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya sair koşullarla sağlayabilir. Sitede yeni şartların yayınlanmasından itibaren söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten öte faydalanan üyelere de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.
- DoktorTV Bilişim A.Ş. , uzmana veya kurumsal üyeye ait videolar ve üye tarafından siteye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir.
B. DİĞER HÜKÜMLER

1.Fikri Mülkiyet Hakları
Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlarda dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları) DoktorTV Bilişim A.Ş. ’ne aittir ve/veya DoktorTV Bilişim A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmeti, sitede yer alan bilgileri ve DoktorTV Bilişim A.Ş.’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasına DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi halde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DoktorTV Bilişim A.Ş.'den talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır. Üyeler DoktorTV Bilişim A.Ş.’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını dağıtamaz, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
DoktorTV Bilişim A.Ş. ’nin; sitede sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve DoktorTV Bilişim A.Ş.'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları,DoktorTV Bilişim A.Ş. ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
2. Sözleşme Değişiklikleri
DoktorTV Bilişim A.Ş. , tamamen kendi taktirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Mevcut üyelerin üyelik sözleşmesinin değişmesi neticesinde üyelik vasıflarının değişmesi halinde yani mevcut bireysel üyelerin kurumsal üye vasfına geçmesi halinde site yönetimine 0212 210 78 54 nolu telefon ve info@doktortv.com adresinden başvurularak gerekli bilgiler edinilecektir. İş bu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DoktorTV Bilişim A.Ş. iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeni ile yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DoktorTV Bilişim A.Ş. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DoktorTV Bilişim A.Ş.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. “Mücbir Sebep” terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DoktorTV Bilişim A.Ş. ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
5. Kayıtların Geçerliliği
İş bu siteye üye olan üye, üyelik sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Doktortv.com kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, doktortv.com’un yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Sözleşmenin Feshi
İş bu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacak. DoktorTV Bilişim A.Ş. , üyelerin iş bu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebi ile DoktorTV Bilişim A.Ş.’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Kurumsal üyenin üyelik süresine ilişkin hükümler,DoktorTV Bilişim A.Ş. ve kurumsal üye arasında akdedilecek özel bir sözleşme ile belirlenecektir.
C. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

- Doktortv.com internet sayfamızı her ziyaret ettiğinizde, isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır.
- Doktortv.com internet sayfamıza vermiş olduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, telefon, cep telefonu ve adres bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.
- Kullanıcılarımızın kişisel hakları, bizim içinde kendileri için oldukları kadar önemlidir. Ancak, uygulamadaki yasalar çerçevesinde, yasa koyucu devlet organları yasadışı içerik tespit edip, tarafımızdan kullanıcı bilgilerini istedikleri taktirde, tarafımızda kayıt altında olan gerekli kişisel bilgiler yasa koyucu devlet organlarına ve adalete teslim edilebilir.
- Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşmamızı sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesaj sayesinde olur. Bunun yanında kişisel bilgilerinizi her zaman ulaşabilir ve güncelleyebilirsiniz.
- Doktortv.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Üyelere ait bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Bunun yanında site dahiline korsan girişi engellemek adına Doktortv.com olarak gerekli önlemler tarafımızca alınmaktadır.