Mezodermden kaynaklanan ve seröz^arların (akciğer zarı, kalp zarı ve kann zan yüzeyini döşeyen yassı epitel katman. Bu hücreler ince bir bağdoku katmanıyla desteklenir ve serbest yüzeylerinde çok sayıda ince uzantı (mikrovillüs) bulunur. Mezotel katmanı döşeli yüzeylerde seröz boşluktaki sıvı ile buna yakın dokulardaki kılcal damarlar arasında önemli sıvı alışverişi gerçekleşir.