Yapısal morfolojik tiplerden bîri. Başlıca özellikleri uzun boy, düz göğüs, dar omuzlar, kırılgan (narin) kaslar ve iskelet, uzunlamasına gelişmiş kol ve bacaklardır. Longitip kişiler solunum sistemi hastalıklarına daha kolay tutulur ve kansız olarak kabul edilirler. Kretsch-mer'e göre longitip tiple şizoit yapı arasında bir ilişki vardır. Başka uzmanların kullandığı astenik, leptoso-mik, respiratuar, lineer tip gibi adlandırmalar da aşağı yukarı aynı anlama gelir.