Omurilik kanalının örümceksizar altı boşluğuna bir iğne İle girilmesi. Laboratuvar tanısına yönelik incelemeler için beyin-omurilik sıvısı örneği almak amacıyla ya da merkez sinir sisteminin radyolojik incelemelerinde ışın geçirmeyen bir kontrast madde ya da ilaç yermek için yapılır. Omurganın bel bölgesinde (lomber ponksiyon) ya da boynun daha yüksek bir kısmında artkafa (oksipi-tal) kemiğinin hemen altından (suboksipital ponksiyon) uygulanır; bunlar örümceksizar altı boşluğun genişliğinin iğne girişini daha güvenli kıldığı yerlerdir.