Bir organın, birbirinden yarık, oluk ya da bölmelerle ayrılmış yuvarlağımsı parçalarını tanımlamakta kullanılan anatomi terimi. Bir organın loblara aynlması, nasıl geliştiğine (örneğin değişik bölümlerin kaynaşması) ya da büyürken yüzeyinde iz bırakan yakın yapı ya da organlarla ilişkisine de bağlıdır. Akciğerler, beyin, karaciğer, prostat, troit gibi organlar loblara ayrılmıştır.