Kanda lipoproteinlerin bulunması. Dolaşımdaki lipoproteinler içerdikleri proteine, proteinlerle lipitler arasındaki değişik nicelik oranlarına ve son olarak da lipit bileşeninin yüzde bileşimine göre farklı sınıflara ayrılır. Lipoproteinler serum elektroforezi ile incelenir ve değerlendirilir (bak. lipoproteinlerin elektroforezi).