Erbezinde ender görülen bir tümör. Erbezinde iç salgı etkinliği bulunan Leydig hücrelerinden (aradoku hücreleri) kaynaklanır. Genellikle erişkinlerde 20-50 yaşla- rında ortaya çıkar, ama başka yaşlarda ve özellikle çocuklarda da görülebilir. Çocuklarda erken bir cinsel ve bedensel gelişimin başlamasına neden olur.