GHserol, iki yağ asiti artığı ve fosforilkolinden oluşan fosfatit; yağ serisi moleküllerine olduğu kadar suda eriyebilen moleküllere de bağlanma özelliği vardır. Lesitin kan Hpoproteinlerİnin yapısına girer ve proteinlere bağlı yağların taşınmasını sağlar. Aynca hücrelerin, hücre-altı parçacıkların ve sinirlerin yapısına katılır. Bazı kalıtsal hastalıklarda (Niemann-Pick hastalığı ve Tay-Sachs hastalığı) karaciğer, dalak ve sinir dokusunda hastalık yapıcı lesitin ve başka fosfoüpit türlerinin birikimi gözlenir. Vücutta lesitİnlerİ değişik bileşenlerine ayıran farklı enzimler (fosfolipaz ya da lesitinaz) bulunur. Lesitinlerden bir yağ asilinin ayrılmasıyla elde edilen ve lisolesitin denen bileşiklerin özel bir önemi vardır. Bu bileşikler güçlü deterjanlardır ve kanda hızlı alyuvar yıkımına yol açar (hemoliz).