Loğusalıkta ortaya çıkan, Üreme sistemiyle çok yakın ilişkili temel bir işlev; süt salgılama. Dört evrede gelişir. Birinci evre gebelik boyunca memelerin gelişmesi ve hazırlanmasıdır. Meme bezleri büyür, süt kanalları ve meme dokusu eteneden ve hıpoftzdetv sa\gv\at\atv hormonların (Östrojen, progesteron, tireotrop ve somatot-rop hormonlar) etkisiyle olgunlaşır. Bu evrede kolost-rum adı verilen berrak bir sıvı üretilir. İkinci evre, loğusalığın ilk haftasında süt salgısının başlamasıyla gelişir. Üçüncü evrede süt salgısının sürekliliği sağlanır. Dördüncü evre sütün dışarı çıkmasıdır. Yalnızca bebeğin emmesİyle ortaya çıkan edilgen bir olay değildir; süt kanallarını çevreleyen düz kaslann kasılması da sütün dı-şan çıkmasında rol oynar. Bebeğin emme yoluyla meme başında oluşturduğu uyan refleks ileti yoluyla hipo-fize ulaşarak burada oksitosin(*) yapımını uyarır; bu da, sütün dışarı akmasını sağlayan kanalcıklardaki kas sistemim harekete geçirir.