Beyin korteksinin (kabuk) farklı yapı ve işlevdeki hücrelerden oluşan bölgeleri. En yaygın kabul gören Brod-mann bölümlemesine göre, her biri bir sayıyla gösterilen 47 kortikal bölge vardır. Bunlardan başlıcaları 4. bölge (birincil hareket alanı), 6. bölge (Ön hareket alanı), 1., 2. ve 3. bölgeler (duyu alanları), 44. bölge (Broca alanı), 17., 18. ve 19. bölgeler (görme alanları) ile 22., 41. ve 42. bölgelerdir (İşitme alanları).