Kişinin kendisinin, başkalarının ya da hayvanların dışkılarını bir kap içinde ya da açıkta biriktirmesiyle ortaya çıkan psikopatolojik olgu. Ağır şizofrenlerde, psikozlu çocuklarda, ileri derecede bunaımş kimselerde gözlenir. Her zaman erotik bir hazla ilişkili olup, dışkıyla ilgili işlevler ve malzemelere bağlı olaylar ya da görüntülerin basit çağrışımı olarak yorumlanabilir.