Anatomide, kulak kepçesinin orta bölümünün çukurluğu. Heliks (sarmal eğri) tarafından, üst ve alt bölüm olmak üzere ikiye ayrılır. Alt bölüm, dışkulak yolunda devam eder.