İncebağırsağın orta bölümü. Jejunum (Latince: Açlık) adı, bu bağırsak bölümünün kadavrada genellikle boş görülmesinden ileri gelmektedir. Jejunum, onikipar-makbağırsağını izleyerek jejunoduodenal büklümle başlar ve İleumta devam eder. Jejunum, ileumla yapısal ve işlevsel benzerlik gösterdiğinden aralarında tam bir ayrım yapılamaz. Oldukça uzundur ve pek çok kulp oluşturur; bunlar karnın arka duvarında karın zarının oluşturduğu uzun bir şeritle bir arada tutulur.