Vücudun belirli bir biçimi koruması için gerekli desteği oluşturan, yumuşak bölümleri koruyan ve kaslara yerleşim yüzeyi sağlayan, kemik yapılana bütünü. İskeleti oluşturan kemikler özel birleştirici yapılar ve bağlar aracılığıyla bir arada tutulur. Bu Özel birleştirici yapılardan olan eklemler bazı kemikleri hareket olanağı sağlamadan bir araya getirirken, bazı kemiklere geniş hareket yeteneği verir. İskelet, bir merkez ekseni ve buna eklenen öteki kemiklerden oluşur. Merkez ekseni kafatası, omurga, kaburgalar ve göğüs kemiğinden oluşur. Erişkin insan iskeletinde 86'sı çift (yani vücudun iki yanında da bulunan) 206 kemik bulunur. Bu kemiklerden 34'ü orta çizgi üzerinde tek olarak yer alır. İskeleti oluşturan kemikler şöyle bir dağılım gösterir: Baş: kafatasında 22 kemik, hiyoit kemik(*), ortakulakta 6 kemik. Gövde: omurgada 26, kaburgalarda 24 kemik, göğüs kemiği. Kol ve bacaklar: kollarda 64, bacaklarda 62 kemik. Bazı kişilerde toplam iskelet kemiği sayısı 206'nın üzerinde olabilir. Ayrıca oluşum sırasında ve gelişmenin sona ermesinden önce bazı kemiklerin birbirine kaynaşarak tek bir kemiğe indirgendiği olgular da bildirilmiştir. İskelet kemiklerinin büyük bir bölümü dölü-tün kıkırdak dokusundan gelişir. Öbür kemikler ise kıkırdak evresini geçmeden bağ zarlarının doğrudan kemikleşmesi sonucu oluşur.