Herhangi bir karar alma ve bunu eyleme dönüştürmedeki irade kusuruyla beliren ruhsal bozukluk. Hasta belirli bir karan almanın ve eyleme geçirmenin öneminin bilincinde olsa da bunu gerçekleştiremez. Abuli nevrasteni, psikasteni, şizofreni gibi çeşitli ruhsal hastalıklarda görülür.