Bilirubinİn karaciğerde glukrpnik asitle bağlanma sürecine girmemiş olan miktarı. Özellikle alyuvarların parçalanmasıyla ortaya çıkan hemolitik kansızlıklarda ya da karaciğerin bağlanma sürecini gerçekleştiremeyecek durumda olduğu hastalıklarında yükselir. Düzeyi kanda ölçülür. Normal değeri 0-0,3 mg/dl'dir.