Organizmadaki bağdokuda dağınık olarak bulunan hücreler; hücre artıklarım, yıkıma uğramış doku parçalarını ve organizmaya girmiş yabancı cisimleri sitoplaz-malanna alarak bunları öğütme özelliğine sahiptirler. Histiyosit, yaklaşık aynî işlevi gören makrofaj(*) ile eşanlamlı olarak kabul edilebilir. Hİstiyositler aynca melanofor, siderofaj, lipofaj vb adlar da alabilir. Dokularda bulunan histiyositler kandaki monositlerden(*) kaynaklanır.