Vitamin eksikliğine bağlı olarak beliren hastalık tablosu. Başlıca hipovitaminoz nedenleri arasında yetersiz vitamin alma, gebelik, emzirme, büyüme, yoğun bedensel etkinlik, enfeksiyon hastalıklan gibi bazı Özel durumlarda artan vitamin gereksiniminin karşılanamaması, vitaminlerin bağırsaktan emiliminde yetersizlik, genellikle karaciğer hastalığına bağlı vitamin metabolizmasında ve depolanmasında bozukluk, metabolizma ve böbrek hastalıklanna bağlı aşın vitamin kaybı sayılabilir. Vitaminlere karşıt etki gösteren bazı ilaçlann, örneğin K vitaminini baskılayan pıhtılaşma Önleyici ilaçlar ya da vücutta vitamine karşı direnç gelişmesi az görülen hipovitaminoz tiplerine yol açar. Hipovitaminoz çok değişik biçimlerde ortaya çıkar. Belirtiler eksikliği duyulan vitamine göre değişir.