Siyeğin penis ucu yerine penisin alt yüzüne açılmasıyla beliren doğumsal oluşum bozukluğu. Siyek penis başı tabanına (balanik hipospadya), penis gövdesine (penil hipospadya) ya da apış arasına (perineal hipospadya) açılabilir. Bu sonuncu hipospadya türü penis ve erbezi torbalannda yapısal bozukluklarla birlikte görülür. Hipospadya işeme düzensizliklerine yol açar ve bazen sertleşmeyi olanaksız kılar.