Hayvanlarda görülen ve insana bulaşabilen hastalık. En tipik örnekler sığır, keçi ya da domuz kökenli olan bru-selloz, köpek ya da kedilerden bulaşabilen kuduz, papağanlardan ya da öbür kuşlardan kaynaklanabilen psitakoz ve ornitoz; fare ya da sıçan gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz; fareler aracılığıyla bulaşan vebadır. Bazı durumlarda bulaşma insanla hayvan arasında doğrudan ilişki, hayvanın salgı ya da dışkısına doğrudan temas yoluyla gerçekleşir. Bazı durumlarda ise bir arako-nak devreye girer. Bu, canlı asalağın yaşam çevrimi için zorunlu olabilir. Arakonak genellikle insan ve omurgalı hayvanlar arasında taşıyıcı olan asalak bir böcektir (Örneğin bit, pire).