Zona testlerini neden yaptırmanız gerekir?

Eğer tedavi için gittiğini doktorunuz, şu an suçiçeği geçirdiğinizden ya da yakın zamanda suçiçeği hastalığınızdan veya zona olduğunuzdan şüphelenirse ve bunun için kesin bir teşhis konulmasının gerekli olduğunu düşünürse bu testi ister. Ayrıca varicella zoster virüsüne (yani VZV) karşı bağışıklık durumunu belirlemek için ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları almadan önce VZV enfeksiyonunun yeniden etkinleşme potansiyelini göstermek için bu test yapılır.

Zona testlerini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Hastalığa karşı bağışıklık durumunuzu kontrol etmek ya da bir aktif enfeksiyonu teşhis etmek için,  bazen hastada atipik ya da şiddetli bulgular saptanırsa ve  doktorunuz VZV enfeksiyonu mu yoksa başka bir neden mi diye ayrım yapmak isterse bu testi ister. Organ nakli yaptıracaksınız bundan önce ya da bir çocuk, gebe kadın ya da bağışıklık sistemi yetersiz kişiler suçiçeği olan biriyle temas ettiğinde bu testin yapılması istenir.

Zona testlerini yaptırmak için gerekli olan numune örneği nedir?

VZV antikor testini yaptırmanız için bir kol damarınızdan kan alınır. Virüsün kendisini belirlemek için kabarcık olan (vezikül) sıvısı, kan, beyin-omurilik sıvısı ya da doku numuneleri de kullanılabilir.

Zona testlerini için herhangi bir hazırlık yapmanız gerekli midir?

Hayır, bu test için herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.