Yutak boşluğundan alınan salgının kültür aracılığıyla incelenmesi. Özellikle akut ateşli romatizmadan kuşkulanılan hastalarda beta-hemolitİk streptokokların ve meningokokların bulunup bulunmadığı araştırılır. Kültürde elde edilen mikroplann çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılığı testlerle saptanır, böylece uygun tedavi düzenlenir.