Solunum ve sindirim yollarının ortak parçası olan içi boş organ. Huni biçimli gövdesi kas ve zardan oluşur; huninin tabanı yukarıda kafatası tabanının düzeyinde, yemek borusuna bağlanan tepesi ise aşağıda 5-6. boyun omurlarının düzeyindedir, uzunluğu 12-14 cm'dir. Yutağın ön yüzü burun boşlukları, ağız boşluğu ve gırtlak ile bağlantılıdır ve bu bağlantılar temelinde üç bölümü vardır: Üst yutak ya da burun yutağı (rinofarinks), orta yutak ya da ağız yutağı (orofarinks) ve alt yutak ya da gırtlak yutağı (hipofarinks). Üst yutağa yutağın ortakulak ile bağlantısını sağlayan östaki borusu açılır. Yutak bir bölümü katmanlı, bir bölümü kirpiksi uzantılı silin-dirik epitelle örtülüdür; epitelde çok sayıda seromüköz salgıbezi ve lenf dokusu vardır. Lenf hücreleri dağınık ya da keseler oluşturacak biçimde toplanmıştır; küçük düğümler ya da bademcik gibi karmaşık lenfoepitel oluşumları halinde yapılanmıştır. Orta yutağın iki yanında yer alan bademcikler, dilin tabanındaki dil bademciği ve üst yutağın tavanındaki yutak bademcikleri Waldeyer lenf halkasını oluşturur. Mukozanın dışında bir bağdoku katmanı ile daha dışta yutağın üç sıkıştırıcı kasından (üst, orta, alt) ve iki kaldırıcı kastan oluşan kas katmanı yer alır. Waldeyer halkasını oluşturan lenf dokusunun önemli savunma işlevinden bağımsız olarak yutağın solunum ve yutma işlevleri vardır. Solunum sırasında burun boşluklarından gelip gırtlağa giden havanın geçmesini sağlar; yutmada lokmanın ağızdan yemek borusuna geçmesine yardımcı olur. Ayrıca ses çıkarmada da rol oynar. İşitme İşlevinde östaki borusu aracılığıyla ortakulak boşluğunun havalanmasını sağlar. Yutak doğrudan ve dolaylı faringoskopi ile incelenir. Yutakta çeşitli hastalıklar görülebilir: Duyuyla ilgili işlevsel bozukluklar (anestezi, hiperestezi ve parestezi), hareketle ilgili işlevsel bozukluklar (spazm ve felç). İltihaplar (farenjit ya da anjin) ağırlıklı olarak bademciklerde ortaya çıkarsa tonsillit olarak adlandırılır. Farenjit akut (kataral, irinli yalancı-zarlı) ya da kronik (basit, hi-pertrofik, atrofik) olabilir. Bademcik ya da yutak apsesi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Yutak iltihaplan yerel enfeksiyonlann yanı sıra ateş, kırıklık gibi genel etkilere yol açabilir. Yutağın üst yutak fibromu gibi iyi huylu tümörleri ya da daha sıklıkla epitel ya da bağdokuda ortaya çıkan kötü huylu tümörleri vardır.