Damağın arka bölümü. Damağın Ön bölümünden (sert damak) farklı olarak yalnızca yumuşak dokulardan, mukozayla örtülü kas katmanından oluşur. Yumuşak damak içerdiği kaslar sayesinde karmaşık hareketler yapabilir. Bu hareketlilik, sesleri düzgün çıkarma ve yutkunma için gereklidir. Arka serbest kenarda küçük dil, yumuşak damağın çıkıntısını tabanından ikisi ön ve ikisi arka olmak üzere dört tane damak mukoza kıvrımı çıkar. Bunlar bir köprünün kemerleri gibi birbirlerinden uzaklaşarak dil ve yutakta son bulur. Bunlara yumuşak damar kemerleri adı verilir. Önde olanı damar-dil kemeri, arkada olanı damak-yutak kemeri adını alır. Bu iki kemer arasında bademcikler yerleşmiştir.