Brusella türlerine (B. abortus, B. melitensis, B. suis) karşı oluşan antikorların aranmasına yönelik test. Bu etken sığırlardan, keçilerden ve domuzlardan bulaşarak insanlarda bruselloza (Malta humması) neden olur. Antikor düzeyi hastalığın ilk iki ya da üç haftasından sonra hızla yükselerek, iyileşmeden sonra bile yüksek kalabilir. Bazı kronik enfeksiyon olgularında bu tepkime "engelleyici antikorların varlığından Ötürü oluşmayabilir. Kanda yapılan Wright testi ile enfeksiyon etkeninin konak organizmada oluşturduğu çöktürücü antikorlar (ag-lütininler) belirlenir.