Kanda, tifo etkeni olan salmonella türlerinin antijenlerine (O, H, V) karşı oluşmuş antikorları ortaya koyan laboratuvar incelemesi. Anti-O ve anti-H antikorların- da artış, belirgin, gizli tifo enfeksiyonlarını izleyerek ve aşılamadan sonra ortaya çıkar. Anti-V antikorlarının belirlenmesi ise hastalığın kronik taşıyıcılarını ortaya çıkarması açısından yararlıdır. İncelenecek kişiden alınan serum farklı tipteki salmonella çözeltileriyle etkileşmeye bırakılarak yapılır. Aktif ya da gerilemekte olan bir enfeksiyonun etkisiyle mikroplara karşı bir bağışıklık reaksiyonu gelişmişse serumda yüksek düzeyde aglüti-nin bulunacak, bu da enfeksiyondan sorumlu salmonel-lalarda aglütinasyona yol açarak deney tüpünün dibinde küçük bakteri kümeleri halinde birikecektir. Dolaşımdaki antikorlar ancak hastalığın başlangıcından belirli bir süre sonra üretildiğinden, testin tanıya yardımcı olabilmesi için belirtilerin ortaya çıkmasından sonra yaklaşık 10 günlük bir süre geçmesi gerekir. Daha önceki evrede uygulanması gereken inceleme, çoğu kez oldukça yararlı olan kan kültürüdür. (Hastalığın ilk günlerinde dolaşımdaki kanda salmonella bulunur.)