Genel olarak virüslerin oluşturduğu hastalıkları belirtmek için kullanılan terim. Klinik önemleri farklı olan çok sayıda hastalığı içerir. Virüsler bulaştıkları kişilerden sağlıklı kişilere farklı biçimlerde, doğrudan temasla, solunum yoluyla, sindirim yoluyla (bulaşık yiyecek ve içeceklerin alınmasıyla), kirli nesneler aracılığıyla (örneğin şırınga iğneleri), hayvan ısınklanyla ya da böcek ve eklembacaklıların sokmasıyla geçebilir. Virüs ile konak canlı arasındaki olası karşılıklı etkileşimler ve bunların kesin mekanizmaları henüz çok az bilinmektedir. Virüsün hastalık yapması çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Bunlar ya virüsün özellikleriyle (hastalık yapma şiddeti, bulaşan virüs yükünün ağırlığı, çoğalma hızı, yerleştiği hücrelerin işlevlerini az ya da çok ağır olmak üzere hasara uğratma yeteneği) ya da konak canlının koşullarına bağlıdır (özellikle bağışıklık direncinin düzeyi). Virüs enfeksiyonu tanısı bir hastalığa özgü klinik verilere, virüsün tanınmasına, üretilmesine ve serolojik tetkiklere dayanır. Virüsün tanınması ve üretilmesi balgam, idrar, vücut sıvıları, beyin-omurilik sıvısı, dışkı, biyopsi ya da otopsiyle elde edilen doku parçalarından yapılır.