Belirli mikroorganizmalann çoğalma ve konak organizmanın doğal savunma mekanizmalarım aşarak hastalığa yol açma Özelliği. Virülens aynı tür mikroorganizmalarda bile oldukça farklılık gösterebilir ve organizmanın kendisinden kaynaklanan ya da konak ile asalak arasındaki ilişkileri etkileyen çevresel koşullara da bağlıdır. Bir mikroorganizmanın virülensî yapay olarak zayıflatı-labilir. Bu da aşı olarak kullanılabilen tiplerin oluşmasını sağlar.