Enfeksiyon hastalıklanndan sorumlu mikroorganizma-lan taşıyarak hastalıklann yayılmasına neden olan canlı-lan, Özellikle de böcekleri belirtmek için kullanılan terim. Konak ya da konak vektör ise hasta kişiden aldığı asalağı yaşam çevriminde bir evreyi aşmasını sağladıktan sonra sağlıklı bir kişiye bulaştınr (örneğin sıtma vektörü olan sivrisinek ve döküntülü tifüs vektörü olan bit).