Frengiye karşı antikorlann saptanmasına yarayan kan testi. Adı, İngilizce'de Zührevi Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı anlamına gelen Venereal Disease Research, Laboratory sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Sığır kalbinden özütlenen lipit yapısındaki bir antijenle tepkimeye girerek serumda kümelenmeye yol açan bir tür antikorun araştırılmasına dayanır. Frengi etkeni olan Treponema pallidum adlı mikroorganizmalara karşı oluşmuş Özgül antikorlan saptamaz. Basit ve ucuz olması nedeniyle tarama evresinde uygulanır. Ama yalancı pozitif sonuç verebileceğinden (örneğin zehirlenmelerde ve bağışıklık sistemi hastalıklarında) alınan her pozitif sonuç TPHA ve FTA/ABS gibi daha duyarlı ve özgül testlerle doğrulanmahdır. VDRL frenginin üçüncü evresinde genellikle negatif sonuç verir. Dolayısıyla bu evrede TPHA ve FTA/ABS gibi Traponema pallidum 'a karşı oluşmuş özgül antikorlann araştırıldığı testlerin uygulanması zorunludur.