Kan damarlarında büzülme ve genişleme hareketleri. Damar çapını değiştiren bu hareketler damar duvarında bulunan diiz kas liflerinin kasılma ve gevşemesiyle ortaya çıkar. Tıp dilinde damar genişlemesine vazodila-tasyon, damar büzülmesine vazokonstriksiyon denir. Kılcal damarlar dışında bütün kan damarlarının duvarında düz kas lifleri bulunmasına karşın vazomotor etkinlik en çok ince atardamarlarda görülür. Damar hareketlerini refleks mekanizmaları aracılığıyla soğanilikte yer alan sinir merkezleri denetler. Bu mekanizma vazomotor refleks olarak da bilinir. Kan danıar-lannın büzülüp genişlemesi kan akımını çeşitli dokula-nn metabolizma gereksinimlerine göre uygun düzende tutmayı sağlar. Özellikle deri yüzeyine yakın damarlar ısı düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Genişleyen bu damarlar dış çevreye verilen ısı miktarını artınr, büzüldüklerinde ise ısı kaybını azaltır. Vazomotor etkinlik sonucu, özellikle ince atardamarlardakİ kan basıncı da düzenlenir. Sıcak ve soğuk gibi fiziksel uyarılar, dokulardaki oksijen ve karbon dioksidin basınçlarmda-ki bölgesel değişiklikler, histamin, renin gibi maddeler, kalsiyum ve potasyum iyonları, bradikinin, adenilik asit ve öbür metabolizma ürünleri çok sayıda ilaçla birlikte bölgesel ya da genel bir vazomotor etki gösterir.