Teslislerde üretilen spermatozoonların torbacık bezine taşınmasını sağlayan ductus deferens'\n(*) kesilmesine dayanan cerrahi girişim. Erbezlerini cerrahi olarak çıkarma girişimindeki evrelerden biridir. Tek başına ve her iki tarafa birden uygulanan vazekto-miye özellikle erkeği kısırlaştırma amacıyla başvurulur. Son derece basit olan bu ameliyat yerel anestezi altında uygulanır. Hastanede yatmayı gerektirmez ve erkeklik Özelliklerinin kaybına yol açmaz. Daha sonra yapılacak ikinci bir ameliyatla kanalın devamlılığı yeniden sağlanabilir. Böylece ilgili kişi üretkenlik gücüne kavuşabilir.