Vücudun belirli bir bölümüne kan akımını sağlayan damarların tümünü belirten terim. Fizyolojik düzenleme mekanizmalarının etkisiyle ya da kan damarlan hastalıkları, şok durumu gibi patolojik nedenlerle önemli ölçüde değişebilen kanlanma miktarını da ifade eder.