Çiçek hastalığına karşı yapılan bağışıklama. ilk kez 18. yüzyılda İnsan iyi huylu çiçek virüsü etkeninin oluşturduğu püstüllerdeki enfeksiyöz maddenin başka bir insana aşılanması biçiminde uygulanmıştır. Kökeni Asya ve büyük olasılıkla Çin'dir. Çok tehlikeli bir yöntemdir; L. Sacco'nun yazılarında 1778 yılında tek bir aşılamanın ağır bir salgının oluşmasına yol açtığı bildirilmektedir. 1798'den sonra yerini bütünüyle çiçek aşısına bırakmıştır