Ağız ve burnu kapalı tutarak zorlayıcı bir biçimde soluk vermeye çalışma; ıkınma. İşlem sonucunda akciğer ve solunum yollarındaki havanın basıncı yükselir. Basınç yükselmesi burun-yutak boşluğuna da iletilerek Östakİ borusu yoluyla ortakulak boşluğunda da etkisini gösterir: Kulak zan basınçlı hava nedeniyle dışa doğru bom-beleşir ve hava yoluyla İşitmede geçici bir azalma (hipoakuzi) kaydedilir. Bu bakımdan östaki borusunun iletkenliğinin değerlendirilmesinde Valsalva işleminden yararlanılır. Valsalva işlemi aynı zamanda dalgıçlann sualtına dalış sırasında dış basıncın ortakulağın basıncıyla dengelemesi için yapılır.