Değişik tip hücrelerin sitoplazmalannda görülen tek ya da çok sayıda küçük oyuk. Terim, mikroskop altındaki doku incelemelerinde bu yapıların boşluklan^andırma-sından gelir. Hücre vakuolleri hücre deposu gibi İşlev görür ve hücre İçine alınıp sindirilme aşamasına getirilen maddeleri içerir. Hücre sitoplazması içinde bir maddenin bir yerden başka bir yere taşınması da bu vakuol-ler aracılığıyla gerçekleşir. Hücrenin atık ve yıkım ürünleri vakuoller içine alınarak hücre duvanna taşınır ve buradan dışarıya atılır.